ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 05-03-2563
 239    

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ณ พื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดย นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ได้บรรยายให้ทราบความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ร่วมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศและรักษาทะเลให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ก่อนศึกษาหลักเขตกรุงเทพฯหลักที่28 เขตบางขุนเทียนซึ่งปักอยู่กลางเวิ้งน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ และได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศ และการบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ


SITEMAP