ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานทั้งในละต..
22-04-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล International Conference on “Quality Assurance for Qualification System” โดยพลอากาศเอ..
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนากร..
22-04-2559 more information
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล International Conference on “Quality Assurance for Qualifications System”
สคช. ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “ห้องข่าวธุรกิจ” ช่อง 22 Nation ..
19-04-2559 more information
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสัมภาษณ์สด รายการ “ห้องข่าวธุรกิจ” ทาง ช่อง 22 Nation TV
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคว..
11-04-2559 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะ IT litera..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพ..
11-04-2559 more information
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรตามประเพณีไทย ให้กับพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสถาบัน