ข่าวการประเมินฯ

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรั..
11-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการตรวจประเมิน ..
11-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการตรวจประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรั..
11-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรั..
04-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
สคช.เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
28-12-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน เดินหน้าอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) เพื่อสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อวงการการสร้างมาตรฐานอาชีพของไทยต่อไปในอนาคต