ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ
การพัฒนาทักษะดิจิทัล
07-04-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมผลักดันบุคลากรของรัฐให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
สคช. ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
03-04-2560 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู ให้การต้อนรับ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับ..
05-04-2560 more information
เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
03-04-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับ..
30-03-2560 more information
เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 2 “การจัดทำหลักเกณฑ์ ..