ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ
ครูไอทีภาคอีสานแห่สอบทักษะดิจิทัล หวังยกระดับการเรียนการสอน ..
01-05-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการใช้ดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดของภาคอีสาน ปฏิรูปแนวคิดภาคการสร้างการศึกษา ตอบโจทย์สร้างคนสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ด้านครูสอนคอมพิวเตอร์แล..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
01-05-2560 more information
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับ..
27-04-2560 more information
เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้..
สคช. จัดฝึกอบรมอาชีพผู้ดูแลสูงอายุ เตรียมพร้อมสังคมไทยก้าวส..
26-04-2560 more information
ความคืบหน้าการทำงานเชิงรุกของ สคช. กระตุ้นทุกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมประเมินฯ
สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ