ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ
26-04-2560 more information
จับตาการพัฒนากำลังคนในรบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ระบบขนส่งของประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรม”มาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรครู..
06-02-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรม”มาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรครูอาชีวศึกษา” รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
25-01-2560 more information
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ และทีมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในป..
Open House Road Show สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ ..
24-01-2560 more information
นายอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ๕ ภาคส่วน ในงาน Open House Road Show สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) สาขาวิชาการจัดก..
การจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุ..
24-01-2560 more information
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะคณะกรรมการ และหน่วยงา..
สคช.สร้างการรับรู้ มุ่งสู่การประเมินฯ
23-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์ในงาน“Excellent Model School” ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ..