สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

 08-07-2559    2,096
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

ธุรกิจเสริมสวยเป็นธุรกิจที่ให้บริการประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจ
ร้านเสริมสวยในประเทศไทยมีมากกว่า 200,000 ร้าน  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้มาก อีกทั้งธุรกิจเสริมสวยของไทยยังเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องของชาวต่างประเทศ ทำให้มีการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานด้านนี้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามของไทยจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานสู่สากลอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานแก่ผู้ใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HDS

SITEMAP