สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

 20-06-2559    1,610
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ระบบมาตรวิทยา นอกจากจะมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการวัด ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ในสังคมมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการค้า ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านสุขภาพ ดังนั้นการบุคลากรในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในทำงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=11680&OCC=MAT

SITEMAP