สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

 20-06-2559    2,236
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการต่างประเทศเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรที่มีให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจการก่อสร้างนั้นสามารถที่จะเจริญรุ่งเรื่องต่อไปได้รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CON

SITEMAP