สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

 20-06-2559    1,681
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและความเที่ยงตรง ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=2526&OCC=DMT

SITEMAP