สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

 20-06-2559    2,166
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและความเที่ยงตรง ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MLD

SITEMAP