สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

 20-06-2559    8,129
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย

 

สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/LOG

SITEMAP