สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

 20-06-2559    7,432
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=1463&OCC=WID

SITEMAP