ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. ขอเป็นสื่อกลาง แบ่งปันน้ำใจ จัดทำ “ตู้ปันสุข สคช.” พิกัดใต้ทางด่วนดินแดง

02.06.2564
142 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ขอเป็นสื่อกลาง แบ่งปันน้ำใจ จัดทำตู้ปันสุข สคช.” พิกัดใต้ทางด่วนดินแดง ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อดำรงชีพ ทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว ยาสามัญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ทำให้หลายชุมชน ได้รับผลกระทบ ขาดแคลนรายได้ ไม่สามารถออกไปนอกบ้านหรือประกอบอาชีพข้างนอกได้ 

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแบ่งปัน สิ่งของได้ทุกวันเวลา จุดรับบริจาคบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ