ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

คณะผู้แทนไทย ระดมพลังเตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

02.04.2564
495 View
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมระดมความเห็นผ่านการประชุมออนไลน์กับ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม กรรมกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน หรือ The Intersessional Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) Committee ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมของไทยให้ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนและสากล รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนย้ายกำลังคนในภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ