นโยบายความเป็นส่วนตัว

Cookie Policy

          เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อจดจำข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำและนำเสนอโฆษณาให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (“สถาบัน”)
          กรณีที่ผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป สถาบันจะใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น สถาบันจะใช้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานเท่านั้น โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันอาจให้บุคคลอื่นจัดการคุกกี้ หรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำในนามของสถาบันแทน

ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธ และลบคุกกี้ได้
          ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นการใช้คุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของสถาบัน ผู้เข้าใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของสถาบัน และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากผู้เข้าใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าผู้เข้าใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เข้าใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
          Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
          Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html

          ผู้เข้าใช้งานสามารถจัดการและ/หรือลบคุกกี้ได้ตามความต้องการของผู้เข้าใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้
GoogleChrome        
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Internet Explorer  
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Apple Safari
https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari
Applr Safari for iOS  
https://support.apple.com/en-us/HT201265
Google Chrome for Android                                           
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
Google Chrome For iOS
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0

 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของสถาบัน

          นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สถาบันขอแนะนำให้ผู้เข้าใช้งานตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าใช้งานได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว