จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/06/2564
3,072 View