จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้เครื่องหมาย มอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้เครื่องหมาย มอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06/09/2562
158 View