จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

มี.ค.

ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

29/03/2561
378 View