จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างจัดเก็บเอกสาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างจัดเก็บเอกสาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562
256 View