จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/06/2564
2,174 View