จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างปรับปรุงระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างปรับปรุงระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/03/2563
117 View