จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างสำนักงานสอบบัญชีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างสำนักงานสอบบัญชีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/11/2562
101 View