จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเกาตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว ด้านเพาะปลูกอ้อย ครั้งที่2โดยวิธีคัดเลือก

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเกาตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว ด้านเพาะปลูกอ้อย ครั้งที่2โดยวิธีคัดเลือก

27/05/2562
60 View