จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ ๒ (สาขางานศิลป์แผ่นดิน) โดยวิธีคัดเลือก

ธ.ค.

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ ๒ (สาขางานศิลป์แผ่นดิน) โดยวิธีคัดเลือก

15/12/2563
1,139 View