จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/09/2563
1,478 View