จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ต.ค.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/10/2561
159 View