จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การพิมพ์และสกรีนจำนวน 5 รายการ โครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การพิมพ์และสกรีนจำนวน 5 รายการ โครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

25/04/2560
70 View