จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

มิ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

25/06/2562
237 View