จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างดำเนินการออกแบบจัดทำเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งห้องผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างดำเนินการออกแบบจัดทำเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งห้องผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/05/2562
48 View