จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application "ปักหมุดมืออาชีพ" ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เม.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application "ปักหมุดมืออาชีพ" ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/04/2563
113 View