จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ก.ค.

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

03/07/2557
116 View