จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ม.ค.

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

09/01/2560
93 View