ร่วมงานกับเรา

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง
ส่งทาง E-mail: tpqi.hr61@gmail.com  หรือ  hr@tpqi.go.th 
หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)
123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-617-7970 ต่อ 507

ร่วมงานกับเรา แบบฟอร์มสมัครงาน

ติดต่อเรา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2617-7970

โทรสาร 0-2617-7577

อีเมล info@tpqi.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกตัวเลขที่ท่านเห็นลงในช่องว่างด้านบน

แผนที่สถาบัน