News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงควายยินดีนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ในโอกาสงานเปิดตัวสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย

 23-01-2020
 211    

สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ในโอกาสงานเปิดตัวสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซินีเพลกซ์ เอกมัย มีบรรดาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม ผู้แทนสมาคมฯหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยมาร่วมในงานกันคับคั่ง

เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของวงการเสริมสวยที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งสู่สมาคมวิชาชีพ ในการยกระดับวิชาชีพเสริมสวยไทยสู่ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


SITEMAP
detail-en