News and Activities

ต่างชาติชื่นชม! มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 13-11-2019
 490    

     นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมด้วยนางสาวธัญมาศ ลิมอักษร หัวหน้าส่วนงานสร้างความร่วมมือ สคช. เดินทางเข้าร่วมประชุมกับสมาคมวิชาชีพธุรกิจความงาม International Professional Standards Network (IPSN) กับประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ทั้งนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งมาตรฐานอาชีพเสริมสวยบุรุษ และสตรี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและระบบรับรอง การทบทวนคุณวุฒิเดิม และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ในสาขาธุรกิจเสริมสวยและสปา และได้เข้าเยี่ยมชม Miss Paris ธุรกิจเสริมความงาม Beauty and Spa ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสปาที่ได้รับรางวัล Top Ten SPA 2017-2019 ถึง 3 ปีซ้อน และเป็นหนึ่งในสมาชิก IPSN 

         นางสาววรชนาธิป ได้บรรยายเกี่ยวกับผลงานของ สคช. โดยเฉพาะความสำเร็จในสาขาธุรกิจเสริมสวยที่มีความเข้มแข็ง หลังจากโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แห่งแรกของ สคช. และเป็นแห่งแรกของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกในสาขาธุรกิจเสริมสวย ที่ได้มาตรฐานระดับสากล lSO/lEC 17024 ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สคช. ที่ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และ SME Bank เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเสริมสวยแล้วกว่า 5,200 คน และที่สำคัญ สคช. เตรียมทำมาตรฐานอาชีพเสริมสวยระยะที่ 2 ซึ่งมีอาชีพการสักเสริมความงาม, แต่งหน้า, ทำเล็บ จากเดิมที่มีเพียงช่างทำผมบุรุษ และสตรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาชีพ และการทำงานให้กับบุคคล และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

         ในการประชุมยังได้มีการพูดคุยความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานอาชีพของ สคช. รวมทั้งการพัฒนาใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมช่องทางรายได้ให้กับคนในอาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้ใบรับรอง พร้อมตรา “มอช. มืออาชีพ” จาก สคช. ที่นำร่องแอป “ปักหมุดมืออาชีพ” ช่างเสริมสวย ที่ขณะอยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ ที่มีมากกว่า 692 อาชีพ 

       ที่ประชุมยังได้มีการเสนอแนวทางการเทียบเคียงและรับรองมาตรฐานอาชีพเสริมสวยตามกรอบมาตรฐาน IPSN ซึ่งระหว่างการประชุม IPSN ได้ชื่นชมการจัดทำมาตรฐานอาชีพของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ สคช. เป็นองค์กรที่เพิ่งจัดตั้งได้ไม่นาน แต่สามารถจัดทำและพัฒนามาตรฐานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ครอบคลุมแล้วกว่า 600 อาชีพ ที่สำคัญมีการต่อยอดอย่างชาญฉลาดในการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ และรายได้ให้กับคนในอาชีพ อีกทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ที่นำเทคโนโลยีเดียวกันมาใช้พัฒนาเสริมเขี้ยวเล็บให้คนในอาชีพภายในประเทศ 
    นอกจากนี้ที่ประชุม IPSN ยังให้ความสนใจมาตรฐานอาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยและสปาของไทย ที่ถูกบรรจุอยู่ในสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นที่น่าจับตาว่าสปาฯ ไม่เพียงเป็นอาชีพบริการ แต่ยังเป็นอาชีพที่ช่วยเรื่องการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ประเทศสมาชิกเห็นควรว่าสามารถนำมาพัฒนามาตรฐานอาชีพภายในประเทศกลุ่มสมาชิกให้เป็นหลักสากลได้ ขณะที่อนาคต IPSN อาจมีการหารือร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดสร้างการยอมรับร่วมกันในมาตรฐานอาชีพของไทย กับกลุ่มประเทศสมาชิก ที่กำลังจะมีเพิ่มเติมเข้ามาทั้ง แคนาดา เวียดนาม และกัมพูชา ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันในสาขาธุรกิจเสริมสวยและความงามเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้บุคคลมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย แต่ที่สำคัญคือที่ประชุม IPSN ให้การยอมรับมาตรฐานอาชีพของไทย ที่ในอนาคตผู้ที่ผ่านการประเมินได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. แล้ว ก็จะเป็นเครื่องการันตีความเป็นมืออาชีพในประเทศสมาชิก IPSN แบบไม่ต้องประเมินภายในประเทศนั้นๆ ด้วย
 
เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่มืออาชีพ
 

SITEMAP
detail-en