ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการและทีมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก KOREATECH

 28-10-2559
 306    

                วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชนนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการและทีมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก KOREATECH : KOREA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & EDUCATION ประเทศเกาหลี นำโดย Mr. Om, Kiyong, Professor School of Industrial Management และ Entrepreneurship Assistance Director เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยและความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันของสองหน่วยงาน