ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ขอใช้สถานที่สอบ) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

 19-04-2560 - 19-04-2560
 85    

 ตรวจประเมินฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ขอใช้สถานที่สอบ)) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา