ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน” (ISO/IEC 17024)

 03-04-2560 - 05-04-2560
 131    

       การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักสูตร“ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน”(ISO/IEC 17024)  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560