ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ (โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (ขอสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม)) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 18-04-2560 - 18-04-2560
 100    

       ตรวจประเมินฯ (โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (ขอสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม)) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ