ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ สาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 19-12-2559
 459    

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ สาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด โดยมีนางสาวณัฐจิตา พุ่มเงิน กรรมการผู้จัดการฯ เป็นผู้รับมอบ   โอกาสนี้นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ ร่วมเสวนาเดินหน้ามาตรฐานอสังหาฯ พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิแวดวงนายหน้าอสังหาฯของไทยด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559       ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น ๒ อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ถนนพระราม 3