ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และสร้างความเช้าใจในมาตรฐานอาชีพฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ในงานสัมมนาประจำปี ของบริษัท ทีโอ จำกัด

 07-03-2560
 189    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานออกบูธประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริการยานยนต์ ในงาน สัมมนาประจำปี 2560 ของบริษัท ทีโอ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปริโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงและอาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ บริษัท ทีโอ จำกัด

          ในโอกาสนี้คุณชนพล อินเที่ยง นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงความเป็นมาและภารกิจของสถาบันฯ โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบสมรรถนะในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์นั้นได้รับความสนใจจากผู้ร่วมสัมมนาทั้งที่เป็นเจ้าของอู่และหัวหน้าช่าง จำนวนกว่า 60 คน