กิจกรรม

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "จัดดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยอย่างมืออาชีพ"

 27-01-2564
 137    

ไม่ต้องเป็นคนเรียบร้อย ถ้ามีใจอยากร้อยพวงมาลัยก็มาได้เลยจ้าาา
สร้างรายได้จากการร้อยพวงมาลัย ทำได้ง่ายๆ แบบมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "จัดดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยอย่างมืออาชีพ" โดยวิทยากรมากประสบการณ์ การจัดดอกไม้ และร้อยพวงมาลัย

คุณชลัมพ์ ประคองทรัพย์ จากเพจ " หญิงน้ำปรุง จรุงจิต" มาบอกเล่าเทคนิค วิธีการร้อยพวงมาลัยในแบบที่ทุกคนสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งบ้าน

หรือในงานพิธีต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างงาน สร้างรายได้ กับการจัดดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยได้ที่นี่  4 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โปรดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  https://e-training.tpqi.go.th/courses/184/info


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news-ac-detail