ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล
06-12-2561 more information
(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ William Angliss Institute (ออสเตรเลีย) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการประกอบอาหารสู่มาตรฐานนานาชาติ
"ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมส..
29-11-2561 more information
ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมสวย และธุรกิจบริการสุขภาพ ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิ..
27-11-2561 more information
สถาบันคถณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานงานระบบขนส่งทางราง 2562-2565 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเช..
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส..
27-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
สคช.ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ..
28-11-2561 more information
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ..