ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
การตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะ สาขาขนส่งระหว่างประเทศอาชี..
20-08-2557 more information
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม2557 คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำโดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิรอง ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
การตรวจประเมิน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเช..
20-08-2557 more information
เมื่อวันที่20สิงหาคม2557 นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์(Software and Applications)