ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพก้าว..
02-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐ ตัวแทนจากองค์กรสากล ทั้งในและต่างประเทศ ระดมความเห็น และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดก..
สคช. กับการพัฒนากำลังคนในระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อ..
01-05-2560 more information
สคช.จะพาไปพบคำตอบ รับวันแรงงานกับความสำคัญของกำลังคนในอาชีพ ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนพัฒนาเศษฐกิจและการขนส่งระดับประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ..
22-06-2558 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและก..
Workshop on Developing Competency Standards and Building Com..
15-06-2558 more information
Professional Qualification, Occupational Standard and Competency Based Curriculum Development Professional Career
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนจัดงานสัมมนาร่วมกับสถาบันรับ..
05-06-2558 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตาฐานไอเอสโอ จัดสัมมนาหัวข้อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ก้าวสู่ระบบการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณว..
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพแล..
04-06-2558 more information
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการ และ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานเสวนาร่วมกับมหาวิทย..
09-05-2558 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเสวนา ในหัวข้อ“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ มีส่วนช่วยในความก้าวหน้าทางสายอาชีพอนาคต”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสม..
01-05-2558 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดงานเปิดตัวองค์กรในฐานะที่เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ภายใต้โค..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดพิธีสืบสานงานประเพณีสง..
10-04-2558 more information
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรตามประเพณี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน จัดโครงการส่งเสริมการใช้บ..
09-04-2558 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ และเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถา..