ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอ..
25-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สคช.ร่วมกับ ม.สยาม จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ ผลการจัดทำมาตรฐาน..
22-03-2559 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาประชาพิเคราะห์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารส..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมการจัดการงาน..
21-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “สร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วม งานประชุมวิช..
16-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโ..
12-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างสื่อสารโทรคมนาคม ด้านระบบรับส่งคลื่นวิท..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมการจัดการงาน..
11-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “สร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคฺ์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต..
08-03-2559 more information
สถาบันฯ จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ในหลักสูตร "เทคนิคการตรวจประเมิน" แก่ผู้ที่มีหน้าที่ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห..
07-03-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแก่“เจ้าหน้าที่สอบ”สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์และช่างซ่อมสีรถยนต์ ในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีพไชยา จังหวัด..