ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเ..
28-11-3102 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรง..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถานศึกษาและภา..
28-11-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชน จัดสัมมนา “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย ศรีขจร และนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เ..
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุค..
25-11-2559 more information
นายอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อง..
21-11-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เข้าร่วมงาน “ITU World Telecom 2016” ณ อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประช..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบ..
19-10-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานในพ..
โครงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุ..
20-09-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ได้จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ..