ข่าวมาตรฐานอาชีพ

สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงานสัมมนา"เรียนรู้ เข้า..
27-11-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงานสัมมนา"เรียนรู้ เข้าใจ ทำถูกกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง / เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพขายตรง" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 พุทธวิชา..
“สคช. ระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ส..
08-11-2561 more information
“สคช. ระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
“ผู้ระกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำ..
08-10-2561 more information
“ผู้ประกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำเครื่องมือประเมิน เตรียมพร้อมยกระดับศักยภาพและการแข่งขันสู่ระดับสากล” ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"แปรรูปสัตว์น้ำ ... ธุรกิจสำคัญในภาคใต้ รายได้มั่นคง อาชีพยั..
04-09-2561 more information
"แปรรูปสัตว์น้ำ ... ธุรกิจสำคัญในภาคใต้ รายได้มั่นคง อาชีพยั่งยืน แข่งขันได้ ด้วยมาตรฐานอาชีพ" ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโอเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สคช.ลงพื้นที่จันทบุรี สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา ยกระดับ..
15-03-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา มุ่งให้เกิดการเข้าประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนในวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพ