ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
22-11-2561 more information
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟ..
งานสัมมนา 2018 ASEAN+3 HRD Forum
13-11-2561 more information
(วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากำลังคนในยุค 4.0
“สคช. ระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ส..
08-11-2561 more information
“สคช. ระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาช..
07-11-2561 more information
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี..
05-11-2561 more information
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เฮลท์ ล้านนา สปา
สคช. ลงนามกับ ม. พะเยาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
05-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน ) ลงนามกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบ..
02-11-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."..
01-11-2561 more information
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."… พร้อมความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ สคช. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ