ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู..
25-10-2560 more information
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
การประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบง..
25-10-2560 more information
การประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum -IAF)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
24-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
24-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
12-10-2560 more information
เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IE..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
12-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
สคช.ร่วมเวทีเสวนา ความท้าทายและผลกระทบในอุตสาหกรรม 4.0
11-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) หรือ สคช. ร่วมเวทีเสวนา ความท้าทายและผลกระทบในอุตสาหกรรม 4.0 ระดมหัวกะทิในวงการอุตสาหกรรมระดับสากลและภาคการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้..
11-10-2560 more information
(เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560) นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ นายจริน สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายจรินทร์ จักกะพา ป..