ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
“สคช. เดินหน้าเวทีระดับโลก ร่วมประชุมด้านการรับรองในเวทีสากล..
25-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum:IAF) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561
Australia Infrastructure Skills Dialogue
24-10-2561 more information
การจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในงาน ASEAN - Australia Infrastructure Skills Dialogue
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
22-10-2561 more information
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
สคช. สร้างเครือข่ายนานาชาติ เปิดเวทีช่างผมไทยสู่สากล
22-10-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้แทนสถาบันฯ เดินทางเข้าร่วมงานการแข่งขัน 2018 IPSN International Beauty Skills Competition ณ มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่..
สัมมนา 2018 World Congress: Preparing for the Skills Future,..
10-10-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศออสเตรเลียเพื่อร่วมเป็นวิทยากร
ช่างผมไทยรวมพลัง ทำดีเทิดไท้น้อมใจรำลึก องค์ภูมิพลมหาราชา
08-10-2561 more information
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบทรงผมนานาชาติณรงค์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้บริการฟรี ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
“ผู้ระกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำ..
08-10-2561 more information
“ผู้ประกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำเครื่องมือประเมิน เตรียมพร้อมยกระดับศักยภาพและการแข่งขันสู่ระดับสากล” ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือกับโครงการ RECOTVET เยอ..
05-10-2561 more information
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือกับ มิสเตอร์อินโก อิมฮอฟ ผู้อำนวยการโครงการ RECOTVET ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมสายอาชีพ สังกัด GIZ