ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
งาน Professional HR 4.0 Road show
04-10-2561 more information
ร่วมงาน Professional HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ซึ่ง สคช.ร่วมกับ ชมรมการจัดการงานบุคคลขอนแก่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสู..
01-10-2561 more information
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสูตร ปวส. และ ปริญญาตรี นายหน้าอสังหาฯ ต่อยอดผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิช..
01-10-2561 more information
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษ..
01-10-2561 more information
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน ประเมินฯ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลา..
01-10-2561 more information
“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน ประเมินฯ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ยกระดับอาชีพพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างรายได้ มั่นคง ยั่งยืน ดินแดนใต้ร่มเย็น” โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
"สคช.ยกย่องช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิช..
27-09-2561 more information
"สคช.ยกย่องช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ"
พิธีมอบประกาศนียบัตร " RMUTT Innovative University : Digital..
27-09-2561 more information
พิธีมอบประกาศนียบัตร " RMUTT Innovative University : Digital Workforce "