ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถ..
18-01-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 "
งาน" อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"
11-01-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ฯ
การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs
10-01-2562 more information
การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs แนวทางการจัดทำโครงการด้าน Reskill
สคช.สร้างความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
10-01-2562 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่สร้างความร่วมมือและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
SME Bank หารือผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาต..
07-01-2562 more information
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (SME Bank) พร้อมคณะ เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร
รองนายกฯ มอบนโยบายและให้กำลังใจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การ..
04-01-2562 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ IITP ประเทศ..
27-12-2561 more information
ด้วย ความร่วมมือระหว่าง สคช และ Institute for Information & Communications Technology Promotion (IITP) สคช. ได้รับเชิญจาก IITP เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล TOPCIT Awards Ceremony ประจำปี 2018 ซึ่งมีนักศึกษาไทยที่ได้ผลคะแ..