ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม LOGISTICS AND TRANSPORT SERVICES SECTORAL WORKING ..
16-10-2560 more information
ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินทางปฏิบัติราชการเข้าร่วมการประชุม LOGISTICS AND TRANSPORT SERVICES SECTORAL WORKING GROUP ครั้งที่ 26 (26th LTSSWG) Qualifications for ASEAN Logistics Professions ระหว่า..
โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป..
22-11-2560 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมรับมอบรางวัลใน"โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ระดับเกียรติ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
17-11-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
17-11-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
17-11-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเช..
สคช.ระดมความเห็นคนในวงการดิจิทัล ตอบโจทย์มาตรฐานอาชีพไอซีที..
16-11-2560 more information
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสายงานไอซีทีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ค..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพแล..
15-11-2560 more information
(เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น ๑๗ สถาบันคุณว..
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่าม..
15-11-2560 more information
นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ